PostHeaderIcon O nas

Historia naszego Klubu rozpoczęła się w 1998 roku, gdy grupa osób, którzy zapragnęli żyć trzeźwo i pomagać sobie nawzajem postanowiła założyć klub abstynenta.

24. 11.1998 roku powstał komitet założycielski w składzie: Władysław Kansy, Józef Ficek, Halina Wanat, Andrzej Piekara.
14.02.1999 roku powstało Stowarzyszenie Abstynentów Klubu KROKUS, zostało zarejestrowane w KRS i jest organizacją pozarządową.

Nasz Klub realizuje "Program propagowania trzeźwego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem pomocy osobom z problemem alkoholowym", przy czym pod pojęciem "osoby z problemem alkoholowym" rozumiemy osoby uzależnione oraz osoby uwikłane w chorobę alkoholową kogoś bliskiego - współmałżonka, rodzica, dziecka, przyjaciela.

KROKUS jest inicjatorem powstania "Społecznej Koalicji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomani oraz Przemocy w Rodzinie" działającej na terenie Gminy Działoszyn. W skład koalicji wchodzą najważniejsi przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, zawodowych i społecznych naszej gminy.

Członkami Stowarzyszenia są głownie alkoholicy, którym udało się przerwać błędne koło uzależnienia oraz osoby z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.
Jednak KROKUS jest otwarty dla wszystkich ludzi zainteresowanych bezalkoholowym, zdrowym stylem życia.

Stowarzyszenie nasze współpracuje na stałe z innymi organizacjami takimi jak: "Betel", "Promyk Słońca", Rodzinnym Domem Dziecka i innymi.
Od 2007 roku należymy do Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego.

Nasza społeczność zbudowana jest na zaufaniu i przyjaźni, pomagając sobie nawzajem i pracując nieodpłatnie dla wspólnego dobra.
Posiadamy również fachową kadrę terapeutyczno-psychologiczną, z której może skorzystać każda osoba potrzebująca pomocy.

 
Gdy spotkasz uratowanego pijaka wiedz, że widzisz bohatera.
We wnętrzu jego czai się uśpiony śmiertelny wróg.
Obarczony jest nadal swoją słabością, a jednak idzie drogą wiodącą przez świat
pełen pijackiej nieobyczajności.
Żyjąc w otoczeniu, które go nie rozumie,
w społeczeństwie, które w swojej godnej pożałowania niewiedzy uważa,
że jest uprawnione do patrzenia na niego z góry,
jako człowieka drugiej kategorii, bo odważył się płynąć pod prąd alkoholowej rzeki.
WIEDZ I PAMIĘTAJ - TO CZŁOWIEK PIERWSZEJ KLASY

Fryderyk von Bodelschwingh

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym i rodzin w kryzysie jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.